Jogailos kariuomenės pergalės 600-ųjų metinių minėjimo iškilminga inauguracija

 

Nemažai nustebinti buvo Varšuvos Senamiesčio praeiviai, 2010 metų sausio 14 d. pamatę jojančius Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės riterius. Pirma jų keliavęs šauklys skardžiabalsiu balsu skelbė pasiruošimo Žalgirio mūšiui pradžią.

Šis nekasdienis maršas baigėsi Varšuvos karališkosios pilies Kubickio arkadose, kur vidurdienį prasidėjo 600-ųjų Žalgirio mūšių metinių minėjimus pradedanti spaudos konferencija. Iš tikrųjų tai buvo istorinis Reginy i istorinių įvykių rekonstrukcija, kuomet prieš 600 metų karalius Jogaila priėmė kryžiuočių pasiuntinybės riterius.

Susirinkusius pasveikino Lenkijos Respublikos Kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos viceministras Piotr Żuchowski, einantis ministro įgaliotinio pareigas 600-ųjų Žalgirio mūšio metinių minėjimui, kuris tuo pačiu atidarė pasiruošimą didžiosioms liepos mėnesio iškilmėms. Jis aptarė turiningą minėjimų programą ir pabrėžė šios pergalės svarbą Abiejų Tautų Respublikos susidarymui vėlesniame laikotarpyje, išreikšdamas tai šiais žodžiais: „nuo Liublino unijos iki Europos Sąjungos”. Kalbą taip pat pasakė įžymus lenkų medievistas prof. Henryk Samsonowicz. Jis kalbėjo apie 1410 metų pergalės reikšmę Jogailos Lenkijos augimui tarptautinėje arenoje, taip pat apie Žalgirio tradicijos vietą tautinio identiteto formavimo procese.

Reginyje dalyvavo nuostabūs Lenkijos scenos aktoriai – Daniel Olbrychski, vaidinanti karaliaus Jogailos dvarininkę Anna Cieslak ar Wenanty Nosul, kuris įkūnijo kryžiuočių pasiuntinį. Suriesdamas kryžiuočių kalaviją į kilpą Mariuš iš Pudzianų (sukaustytas šarvuose penkiakartis Strongman varžybų čempionas Mariusz Pudzianowski) lyg žymusis Povala iš Tačovo pakvietė visus stebėti „600-mečio kovos”. Konferenciją vedė žinomas TVP1 televizijos kanalo laidų vedėjas Grzegorz Mistal. Atvykęs į reginį mokyklinis jaunimas gavo krivūles – Ministro laišką, skelbiantį pasiruošimą minėjimui bei proginius marškinėlius.

Apie konferenciją visuomenei buvo pranešta nacionalinės žiniasklaidos pagalba.

Aktualijos

Aktualijos

Aktualijų, susijusių su 600-ųjų Žalgirio mūšio minėjimo metinėmis, sąrašas

Pagrindinės iškilmės

Pagrindinės 600-ųjų Žalgirio mūšio metinių minėjimo iškilmės įvyks 2010 m. liepos 15 d Žalgirio laukuose, jose dalyvaus aukščiausios valdžios atstovai ir užsienio svečiai. Renginį globoja Lenkijos Respublikos Prezidentas Lech...

ŽALGIRIO MŪŠIO 600 METŲ MINĖJIMAS LIETUVOJE

2010 m. liepos 15 d. sukanka 600-osios vienų žymiausių viduramžių Europos kautynių ir vieno svarbiausių Lietuvos istorijos įvykio – Žalgirio mūšio – metinės. 1410 m. liepos 15-ąją jungtinės...

Kontaktai

Narodowe Centrum Kultury ul. Se­na­tor­ska 12 00-082 War­sza­wa Poland tel.: (+48 22) 21 00 175 fax: (+48 22) 21 00 101 mail ...

PARTNERZY

tip