Obraz pt. „Bitwa pod Grunwaldem” Tadeusza Popiela i Zygmunta Rozwadowskiego

Obraz pt. „Bitwa pod Grunwaldem” został namalowany przez Zygmunta Rozwadowskiego i Tadeusza Popiela dla uczczenia 500. rocznicy bitwy; pierwotnie miał być eksponowany na Zamku Królewskim na Wawelu. Obecnie jest własnością Muzeum Historycznego miasta Lwowa. Imponujące są wymiary obrazu: 10 x 5 metrów.

Obraz został sprowadzony do Polski w listopadzie 2009 roku i poddany konserwacji przez konserwatorów Zamku Królewskiego na Wawelu. W ciągu najbliższego roku będzie prezentowany w ośmiu polskich miastach, jak również na Litwie, Białorusi i Ukrainie.

Od pierwszego lutego obraz „Bitwa pod Grunwaldem” będzie można oglądać w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, gdzie odbędzie się wernisaż i uroczysta inauguracja podróży obrazu.

Kolejnym punktem trasy jest Wałbrzych, gdzie na Zamku w Książu obraz będzie wystawiany przez cały marzec 2010 r. Ponadto obraz będzie pokazywany m.in. w następujących miejscach:

  • Muzeum Górnośląskie Bytom (kwiecień)
  • Miejski Dom Kultury w Radomsku (maj)
  • Zamek Królewski na Wawelu (15 lipca - wrzesień)
  • Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie (październik)

Organizatorami pokazu są BWA Zamek w Książu, Muzeum Zamek Królewski
na Wawelu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury.

Dzisiaj i przed stu laty; Diorama obrazu "Bitwa pod Grunwaldem"

Zwycięstwo grunwaldzkie

Dzisiaj i przed stu laty

W bieżącym roku święcimy 600. rocznicę bitwy pod Grunwaldem, jednego z najznakomitszych zwycięstw w dziejach polskiego i litewskiego oręża.

W zupełnie innych okolicznościach, przed stu laty, obchodzono 500. rocznicę grunwaldzką. Dla narodu, pozbawionego wówczas własnego państwa, żyjącego pod panowaniem zaborców, pamięć historyczna była warunkiem przetrwania. Jubileusze historyczne stawały się ważnym punktem odniesienia, pozwalającym budować narodową tożsamość.
Na miejsce obchodów w roku 1910 nieprzypadkowo wybrano Kraków. Stało się tak oczywiście z powodów politycznych, gdyż tylko w zaborze austriackim, w Galicji, cieszącej się znaczącymi swobodami i politycznymi, i kulturalnymi, było możliwe manifestowanie przywiązanie do polskiej przeszłości. Przede wszystkim jednak zdawano sobie znakomicie sprawę z symbolicznej roli dawnej stolicy Polski i Wawelu, gdzie kształtowała się polska polityka
w stosunku do Zakonu i gdzie miał miejsce tryumfalny wjazd zwycięskiego monarchy, uwieńczony zawieszeniem zdobycznych chorągwi przy grobie św. Stanisława - patrona Królestwa.

W roku 1910 grunwaldzkie zwycięstwo świętowano w Krakowie z manifestacyjnym udziałem przedstawicieli wszystkich ziem dawnej Rzeczypospolitej. Działo się to niemal w przededniu wybuchu wielkiej wojny, o którą modliły się pokolenia Polaków, i która ostatecznie przyniosła wymarzoną przez nich niepodległość.

Po tamtych pamiętnych, pełnych emocji i patriotycznych uniesień uroczystościach, pozostało wiele pamiątek w krakowskim muzeach i w katedrze na Wawelu. Trwale miały je przypominać dwa monumentalne dzieła – ustawiony na placu Matejki pomnik Jagiełły (dzisiaj zwany Grunwaldzkim), projektu Antoniego Wiwulskiego, fundacji Ignacego Jana Paderewskiego, odsłonięty dokładnie w rocznicę zwycięstwa, oraz wielkich rozmiarów obraz – diorama Bitwa pod Grunwaldem autorstwa Tadeusza Popiela i Zygmunta Rozwadowskiego, eksponowany w specjalnie wzniesionym pawilonie na placu Świętego Ducha. Pomnik, pomyślany jako ważna dominanta rozbudowywanej północnej części miasta, wpisał się znakomicie w panoramę Krakowa.

Inicjatorem wystawienia w Polsce w roku jubileuszu namalowanej przez Popiela
i Rozwadowskiego Bitwy pod Grunwaldem oraz przeprowadzenia konserwacji obrazu jest Alicja Młodecka, dyrektor Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA „Zamek Książ”, współpracująca z panem Adamem Doboszem z Częstochowy, wspierana przez Gminę Wałbrzych. Propozycja współpracy przy realizacji tego przedsięwzięcia, skierowana do Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki, została przyjęta ze zrozumieniem i zainteresowaniem. W rezultacie poczynionych ustaleń Zamek podjął się sprowadzenia obrazu ze Lwowa do kraju i przeprowadzenia jego konserwacji przez konsorcjum konserwatorów Zamku Królewskiego i Muzeum Narodowego w Krakowie, kierowanym przez dr Ewę Wiłkojć. Dla pracy Popiela i Rozwadowskiego przewidziano ważne miejsce w wielkiej jubileuszowej ekspozycji Na znak świetnego zwycięstwa, zaplanowanej w salach Zamku Królewskim na Wawelu w okresie od 15 lipca do 30 września 2010 roku.

W roku grunwaldzkiego jubileuszu obraz ze Lwowa będzie można oglądać poza Wawelem m.in. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA w Książu, Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, Miejskim Domu Kultury w Radomsku, Muzeum Lubelskim, Muzeum w Częstochowie, Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, a także w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie i we Lwowie.

Sprowadzenie obrazu do Polski i jego konserwacja stały się możliwe dzięki życzliwości i zrozumieniu naszych ukraińskich kolegów. Szczególne podziękowania kierujemy do dyrektorów Lwowskiego Muzeum Historycznego, Bohdana Czajkowśkyego i Tarasa Rutki. Pomocą w realizacji programu służyło Narodowe Centrum Kultury; koszty konserwacji pokryła dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jerzy T. Petrus - wicedyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu

Aktualności

Apel Grunwaldzki na Wzgórzu Pomnikowym - fotoreportaż

17 lipca, w 601 rocznicę bitwy pod Grunwaldem odbyła się jej rekonstrukcja. O godzinie 16 zaczęła się inscenizacja bitwy. ...

Fotoreportaż z uroczystego apelu podczas 601. rocznicy Bitwy Pod Grunwaldem

W sobotę 17 lipca na polach grunwaldzkich przed rekonstrukcją bitwy w 601 rocznicę odbył się apel grunwaldzki. W apelu uczestniczyli m. in. Wicepremier Waldemar Pawlak i Sekretarz Stanu...

Grunwald - multimedialne wydawnictwo edukacyjne

Narodowe Centrum Kultury współpracując z nauczycielami i metodologami Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń stworzyło pakiet scenariuszy lekcyjnych przeznaczonych dla szkół podstawowych...

Polskie Imperium - OD KRZYŻAKÓW do POTOPU.

W związku z bliskością premiery strategicznej gry komputerowej "Polskie imperium" jej współtwórca Jacek Komuda, firma Cenega, Muzeum Narodowe w Warszawie oraz  Narodowe Centrum Kultury serdecznie...

Wystawa „Grunwald: Matejko i współcześni”

Obrazy i rysunki Jana Matejki (1838-1893) kształtowały wyobraźnię i świadomość historyczną kilku pokoleń Polaków. Wśród nich znaczące miejsce znalazło monumentalne płótno „Bitwa pod Grunwaldem”. W sześćsetlecie grunwaldzkiej...

Działalność NCK podczas Dni Grunwaldu

      Od 15 do 17 lipca na wzgórzu pomnikowym stał namiot Narodowego Centrum Kultury, licznie oblegany przez wszystkich zainteresowanych promocyjnymi egzemplarzami płyty DVD ze spotami grunwaldzkimi...

Koncert Armii podczas uroczystych obchodów dni Grunwaldu

zdjęcia: Grzegorz Żurek

Po bitwie - fotorportaż

zdjęcia: Grzegorz Żurek

Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem

      17 lipca w sobotę na Polach Grunwaldzkich miała miejsce inscenizacja bitwy. Wzięło w niej udział ponad 2000 odtwórców historycznych, w tym 43 rycerzy z Republiki Litewskiej, prawie 300...

Apel Grunwaldzki przed rozpoczęciem inscenizacji

         W dzień rekonstrukcji walki upamiętniającej 600. bitwy pod Grunwaldem o godzinie 11.00 na Wzgórzu Pomnikowym odbył się uroczysty apel Grunwaldzki, który był jednym z punktów sobotnich obchodów 600. rocznicy zwycięskiej...

Gazeta Grunwaldzka z dnia 16 lipca 2010 r. - dodatek specjalny do Gazety Olsztyńskiej, wybrane artykuły dotyczące obchodów

Apel Prezydencki z udziałem głów państw Litwy, Rumunii i Mołdowy oraz Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego Bruno Plattera

      W czwartek 15 lipca o godzinie 14.00 rozpoczęły się na Polach Grunwaldzkich uroczystości z okazji 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Wzięli w nich udział m.in. prezydenci Litwy –  Dalia Grybauskaite, Mołdawii...

Prezydenci otworzyli wystawę na Wawelu w 600. rocznicę bitwy pod Grunwaldem.

Prezydenci Polski i Litwy otworzyli w środę na Wawelu wielką wystawę "Na znak świetnego zwycięstwa. W 600. rocznicę bitwy pod Grunwaldem". Ekspozycja jest głównym punktem obchodzonej w Krakowie...

„Bitwa pod Grunwaldem” – ilustrowana książka dla dzieci

        Wszechobecny w kulturze polskiej jubileusz wydał wiele owoców, w tym ilustrowaną książkę dla dzieci autorstwa Tomasza Diatłowickiego „Bitwa pod Grunwaldem” pod patronatem ministra Piotra Żuchowskiego – Przewodniczącego Komitetu...

Album komiksowy „Grunwald”

        Album komiksowy „Grunwald” powstał z okazji 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem w wyniku wspólnej pracy rysowników z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy na Międzynarodowych Warsztatach Komiksowych „Grunwald 2010”. {{283}}

Koncert z okazji obchodów 600. rocznicy w Nowym Jorku.

        Z ogromną przyjemnością informujemy, iż doniosłość 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem dotarła również za ocean. Nasi rodacy zza wielkiej wody z okazji tej uroczystej rocznicy zorganizowali koncert muzyki...

Konferencja w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

        6 lipca o godzinie 14.00 w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyła się konferencja prasowa Sekretarza Stanu i Przewodniczącego Komitetu ds. Przygotowania Obchodów 600. Rocznicy Bitwy pod Grunwaldem...

„Grunwald. Walka 600-lecia” – płyta multimedialna

Z okazji obchodów 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem Narodowe Centrum Kultury opracowało multimedialną płytę DVD pt. „Grunwald. Walka 600-lecia”. Na płycie znalazły się następujące materiały: ...

"Grunwald – Walka 600-lecia". Historyczna, ilustrowana gra karciana

O tym, że 15 lipca 1410 r. pod Grunwaldem siły polsko-litewskie pokonały zakon krzyżacki, wiedzą wszyscy. Nieliczni jedynie będą mogli.... zmienić bieg historii! Z okazji 600. rocznicy...

„Wieczny Grunwald” – powieść Szczepana Twardocha

        Narodowe Centrum Kultury z okazji 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem przygotowuje wydanie powieści autorstwa Szczepana Twardocha pt. „Wieczny Grunwald”. Książka zostanie wydana w serii „Zwrotnice czasu. Historie alternatywne”...

„Polskie Imperium: od Krzyżaków do Potopu”

Narodowe Centrum Kultury objęło patronatem projekt wydania gry komputerowej „Polskie Imperium: od Krzyżaków do Potopu”. Gra opisuje wydarzenia z naszego dziedzictwa narodowego na przestrzeni lat 1350-1650. Nad wiernością...

Konferencja prasowa Muzeum Zamkowego w Malborku

       W dniu 15 czerwca 2010 r. w Arkadach Kubickiego w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z okazji obchodów Roku Grunwaldzkiego na Zamku w Malborku. Konferencja dotyczyła trzech najważniejszych,...

Wywiad z ministrem Piotrem Żuchowskim

Zapraszamy Państwa do przeczytania najnowszego wywiadu z Sekretarzem Stanu MKiDN Piotrem Żuchowskim, Przewodniczącym Komitetu ds. Przygotowania Obchodów 600. Rocznicy Bitwy pod Grunwaldem. W wywiadzie, który ukaże się w...

"Jeszcze raz, jeszcze dziś"

W sobotę 15 maja, dwa miesiące przed rocznicą, Warszawa zainaugurowała obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem wielką imprezą plenerową „Ku Grunwaldowi”, która miała miejsce na terenie warszawskiego Parku Praskiego...

Kon­cert Armii w Parku Pra­skim

Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry za­pra­sza na otwar­ty kon­cert ze­spo­łu ARMIA, pod­czas któ­re­go usły­szeć bę­dzie można pre­mie­ro­we wy­ko­na­nie utwo­ru "Jesz­cze raz, jesz­cze dziś" stwo­rzo­ne­go przez To­ma­sza Bu­dzyń­skie­go...

Grunwald - Walka 600-lecia - Gra karciana na 600. rocznicę bitwy pod Grunwaldem

Gra karciana na 600. rocznicę bitwy pod...

Wizyta rządowej delegacji Republiki Litewskiej z okazji obchodów 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem

W dniach 15-16 marca 2010 r. miała miejsce w Polsce wizyta rządowej delegacji Republiki Litewskiej. Na zaproszenie Piotra Żuchowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pełniącego...

„Bitwa pod Grunwaldem” Popiela i Rozwadowskiego w Wałbrzychu

Obraz Rozwadowskiego i Popiela o powierzchni pięćdziesięciu metrów kwadratowych dotarł już do wałbrzyskiego Zamku Książ. „Bitwę pod Grunwaldem” będzie można podziwiać do końca marca.W zamku Książ...

„Bitwa pod Grunwaldem” Popiela i Rozwadowskiego we Wrocławiu

Przez ostatnie cztery tygodnie w holu Muzeum Narodowego we Wrocławiu podziwiać można było  Obraz pt. „Bitwa pod Grunwaldem” namalowany przez Zygmunta Rozwadowskiego i Tadeusza Popiela. Wystawę, stanowiącą początek podróży...

Uroczysta inauguracja obchodów 600-lecia zwycięstwa wojsk jagiellońskich

14 stycznia 2010 r. niemałe zdziwienie wzbudzili wśród przechodniów warszawskiej Starówki jadący...

tip