ROK GRUNWALDZKI W MALBORKU

Obchody 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem
w Muzeum Zamkowym w Malborku

Bitwa stoczona 15 lipca 1410 r. pod Grunwaldem na trwałe wpisała się w polską historię. Obchody jej rocznic w XIX i XX wieku przybierały charakter manifestacji patriotycznych, były elementem nieoficjalnej lub oficjalnej propagandy politycznej, otrzymywały często narodowy wymiar. Legenda Grunwaldu ma swoje trwałe miejsce w sztuce, jest opiewana przez malarzy, pisarzy i poetów. Ale przede wszystkim było to wydarzenie, które zmieniło bieg historii i układ sił w Europie środkowo-wschodniej, jedna z największych bitew średniowiecznego świata. Było to też koniec pewnego systemu wartości, zrodzonego w XI wieku, którego zewnętrznym wyrazem były misje zbrojne, wyprawy zwane krucjatami, wreszcie zakony rycerskie. Przegrana pod Grunwaldem zdecydowała o upadku jednego z takich zgromadzeń – Zakonu Niemieckiego i jego państwa w Prusach. Stolica tego państwa, Malbork, nie została wprawdzie zdobyta, Zakon przetrwał, ale dawna potęga nigdy już nie została odbudowana.

Obchodząc 600- rocznicę bitwy, właśnie w Malborku pragniemy odejść od celebrowania zwycięstw i podkreślania porażek, nie chcemy dotykać tematów militarnych. Pragniemy zastanowić się nad dziedzictwem świata, który wtedy odchodził, nad tymi wszystkim ideami, które ożywiały ówczesnych ludzi, nad dzisiejszym wymiarem tamtych wydarzeń. Jakie treści i wartości przetrwały próbę czasu, które odeszły i jak oceniamy tamte wydarzenia, my ludzie XXI wieku, budujący zjednoczoną Europę.

Jeżeli proponowane projekty edukacyjne, wystawiennicze i naukowe dadzą nam perspektywę i materiał do przemyśleń, uznamy zadanie nasze za spełnione. Tak bowiem widzimy dzisiejszą rolę Malborka i działającego tu Muzeum Zamkowego.

1. „Henryka von Plauen obrona Malborka” – międzynarodowa gra historyczna

Gra historyczna, rozgrywająca się w historycznych realiach okresu między bitwą pod Grunwaldem a rozpoczęciem oblężenia Malborka przez wojska polsko-litewskie. Uczestnikami będzie młodzież szkół średnich trzech narodowości biorących udział w bitwie, skupiona wokół trzech muzeów, które podjęły się przygotowania projektu.
Termin: październik 2009 – ogłoszenie; 7-13 czerwca - finał.Partnerzy: Westpreussische Landesmuseum Münster (Niemcy) , Muzeum Historyczne w Trokach (Litwa)
 

 

2. Ogólnopolskie konkursy: literacki i plastyczny – „Nasze zmagania z Grunwaldem”
Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza w ramach obchodów 600- lecia bitwy grunwaldzkiej konkurs literacki oraz plastyczny „Mój Grunwald”.

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy o historii bitwy pod Grunwaldem. Dawne dzieje mają być inspiracją do indywidualnego przeżycia i artystycznej kreacji.

Konkurs literacki (esej, opowiadanie) skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Konkurs literacki obejmuje następujące tematy:

- "Zuchwała kradzież w Muzeum Archeologicznym w Stambule!” Dzisiaj w nocy z magazynu muzealnego zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach niezbadany jeszcze manuskrypt . Wiemy tylko, że dotyczył opisu wojen na wschodzie Europy w XV w. Zastanawiające jest, że złodzieja nie zainteresowały leżące tuż obok rękopisy o znacznie większej wartości rynkowej. Kogo więc, poza handlarzem, mógł zainteresować manuskrypt?..."
- „Grunwald oczami niewiernych”
- „Dziwny jest ten Wschód… Ze wspomnień uczestnika wydarzeń 1410 roku.” 

Konkurs plastyczny „Mój Grunwald”(technika collage) skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Obejmuje następujące materiały: tkanina, wełna, sznurek, koraliki, papier, folia, tektura, plastelina, bibuła, gips, piasek, fragmenty zdjęć, fragmenty malarstwa, rysunku itp.
Partner konkursów: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kuratoria Oświaty

 

3. VIII Bałtycki Festiwal Nauki
Kolejna edycja festiwalu, w roku 2010 ukierunkowanego tematycznie i odbywającego się pod hasłem: „Rozbieramy Matejkę”. Osią działań edukacyjnych będzie obraz Jana Matejki.
Termin: 27-28 maja

Partnerzy: Rada Rektorów uczelni gdańskich

 

4. Wystawa „Fundacje artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach”

Jubileuszowa wystawa w założeniu organizatora Muzeum Zamkowego w Malborku ma być prezentacją najlepszych, bądź najciekawszych zabytków artystycznych z terenu Prus krzyżackich, znajdujących się obecnie w posiadaniu polskich instytucji muzealnych i kościelnych. Podzielona zostanie na kręgi oddziaływania elit władzy i ich wpływy na obraz artystycznego dziedzictwa. Zatem, będzie ekspozycją dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego, które powstały z fundacji Zakonu, mecenatu kościelnego i zamówień publicznych: miejskich i wiejskich. Wystawie będzie towarzyszył katalog. 
Termin: 10 czerwca – 12 września

 

5. Promocja książki „Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411”

Promocja książki wydanej przez Muzeum Zamkowe, będącej dziełem czterech wybitnych historyków: prof. dra hab. Sławomira Jóźwiaka (uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dra hab. Sobiesława Szybkowskiego (Uniwersytet Gdański), dra Adama Szwedy i dra Krzysztofa Kwiatkowskiego (UMK). 
Termin: 2 lipca

 

6. Wystawa „Grunwald i Malbork 1410-1910-2010”

Wystawa pokazująca bitwę grunwaldzką i oblężenie Malborka w 1410 roku oraz działania związane z obchodami 500 rocznicy tych wydarzeń w 1910 r. w Malborku, Niemczech i w Polsce. Zaprezentowane zostaną również współczesne działania muzealne poświęcone tradycji grunwaldzkiej i historii sprzed 600 lat. Druga część wystawy przybliży obraz bitwy pod Grunwaldem zamieszczony w starodrukach oraz literaturze polskiej XIX i XX wieku. Podstawą będą zbiory własne. 
Termin: 23 lipca – 31 grudnia

 

7. 50-lecie powstania filmu Aleksandra Forda „Krzyżacy”

Event organizowany wspólnie z Muzeum Kinematografii w Łodzi , na którym zaprezentowane zostaną kulisy powstania filmu, zdjęcia z planu, elementy scenografii i strojów, plakaty itp. Planowane jest spotkanie z aktorami: na pewno spotkamy Zbyszka z Bogdańca i Króla Władysława Jagiełłę. Zaplanowaliśmy także projekcję filmu na dziedzińcu Zamku Średniego. Będzie to prapremiera cyfrowej wersji „Krzyżaków”. 
Termin: 10 lipca – 31 sierpnia

 

8. Wystawa pokonkursowa: „Grunwald w świetle satyry”
Termin: lipiec – wrzesień

Partner: Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury

 

9. Impreza plenerowa „Oblężenie Malborka”
Cykliczna impreza plenerowa, rozgrywająca się w tydzień po inscenizacji bitwy pod Grunwaldem skupiająca w Malborku grupy rycerskie, rzemieślnicze i artystyczne.
Termin: 23-25 lipca

Odpowiedzialny: Dział Promocji Muzeum Zamkowego w Malborku – promocja@zamek.malbork.pl

 

10. Konferencja naukowa związana z wystawą „Sztuka na terenie państwa zakonnego w Prusach”
Termin: 10-11 września

 

11. Międzynarodowa konferencja naukowa : „Grunwald-Tannenberg-Zalgiris 1410-2010”
Międzynarodowa konferencja naukowa podsumowująca dotychczasowe badania nad bitwą grunwaldzką oraz jej tradycją i wyznaczająca nowe kierunki badań. W Malborku przeprowadzona zostanie część średniowieczna, natomiast tematyka tradycji grunwaldzkiej, miejsca Grunwaldu w muzyce, literaturze i sztukach plastycznych podjęta zostanie w Krakowie
Partner: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Termin: 20-24 września (20-21 – Malbork; 22 – przejazd; 23-24 – Kraków)

 

12. Publikacja z nagrodzonymi pracami w konkursie literackim i plastycznym
Termin: listopad

 

WIĘCEJ NA http://www.zamek.malbork.pl/

tip