"Królewskie wotum" – ks. Dariusz Bondyra

Teksty z lipcowego numeru miesięcznika "Miejsca Święte"

"Żywy pomnik wiary i patriotyzmu" - ks. Mirosław Mejzner SAC

"Litwa po Grunwaldzie" - Janusz Kotański

"Starcie Cywilizacji" - Marek Połomski

"Misja chrystiana w Prusach" - Jerzy Strzelczyk

"U źródeł parlamentaryzmu" – Małgorzata Żaryn

"Dwa wieki zmagań z zakonem" – Mariusz Ratajkiewicz

"Jadwiga Król Polski" – Dorota Grzechocińska

"Na Wawelu" – Ewa Czumakow

"Pieśń ojczysta" - Maria Magdalena Matusiak

"Jubileusze dzisiaj i przed stu laty" – Jerzy Petrus

"Grunwald ocalony" - Wywiad z Dorotą Ignatowicz -Woźniakowską głównym konserwatorem Muzeum Narodowego w Warszawie

tip